Toimitusehdot

Toimitusehdot

1. Soveltamisala

Näitä sopimusehtoja sovelletaan PieniSuuriKuljetus Oy (myöhemmin palveluntarjoaja) Asiakkaalle tarjoamaan tavarankuljetukseen.

Yhteystiedot:
Moonlighthome Oy, Y-tunnus: 3183592-4
Kuutamotie 8 B18, 05810 Hyvinkää
info@pienisuurikuljetus.com

2. Sopimuksen syntyminen

Sopimus syntyy, kun Asiakas on hyväksynyt palveluntarjoajan tekemän tarjouksen soittamalla, viestillä tai sähköpostilla.

3. Palvelun sisältö

Tavarankuljetuspalvelu tarkoittaa tavaran kuljetusta PieniSuuriKuljetus -pakettiautolla. Tavaran nouto, kuljetus ja toimittaminen määränpäähän toteutetaan Asiakkaan ja palveluntarjoaja välisellä sopimuksella määritetyllä aikataululla ja tavalla.

4. Palvelun saatavuus ja tilaaminen

Sovittaessa sopimuksella palvelut ovat saatavilla koko Suomessa.

Asiakkaan tavarankuljetusta koskeva kysely tulee tehdä ajoissa ennen suunniteltua noutoaikaa. Lyhyemmällä varoitusajalla tavaran kuljetustilaus vain soittamalla numeroon 040 627 0617.

5. Tavarankuljetusta koskevat tiedot

Asiakas on vastuussa palveluntarjoajalle antamiensa tietojen oikeellisuudesta koskien tavaran nouto- ja toimitusosoitetta, tavaran laatua sekä yhteystietoja kuljetuksen mahdollistamiseksi. Tarvittavat tiedot tulee toimittaa palveluntuottajalle ajoissa ennen suunniteltua toimitusaikaa. Tavarankuljetuksen tilaava Asiakas vastaa siitä, että PieniSuuriKuljetuksella on riittävä tieto kuljetettavasta tavarasta, jotta se on turvallisesti lastattavissa, kuljetettavissa sekä purettavissa määränpäässä ilman että PieniSuuriKuljetus -kuljettajalle aiheutuu tavaran käsittelystä vaaraa, tarpeetonta odotusta tai ajanhukkaa.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheellisten tai puutteellisten tietojen aiheuttamasta viiveestä tai kyseisestä syystä palvelun peruuttamisesta aiheutuvasta häiriöstä. PieniSuuriKuljetus -nettiajanvarauksen kautta tehdyissä tavarankuljetuspyynnöissä ajetaan Asiakkaan antamien lisätietojen perusteella, jolloin palveluntuottaja ei ole vastuussa puutteellisista lisätiedoista.

6. Kuljetettavat tavarat

Tavarankuljetukseen voidaan ottaa tavaroita, jotka eivät ole ominaisuuksiltaan sellaisia, että niistä aiheutuu vaaraa kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle. Emme kuljeta aseita, ammuksia, räjähdysaineita tai muita jotka luokitellaan vaarallisiksi aineiksi. Palveluntuottajalla on lainmukainen vastuuvakuutus. Arvoesineiden kuljetuksissa Asiakas on vastuussa tavaran vakuuttamisesta.

Tavarankuljetuksissa käytetään luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen ilmoitettuja pakettiautoja, joiden tiedot on ilmoitettu yrityksen nettisivuilla. Kuorman tulee olla purettavissa käsin.

7. Vastuut

Palveluntuottaja noutaa tavaran Asiakkaan antamien tietojen ja sopimuksen mukaisesti. Jos kantoapupalvelua käytetään tavaran lastaamisen ja purkamiseen, tämä tapahtuu Tilaajan vastuulla, ellei muuta ole sovittu.

Asiakas vastaa kuljetettavan tavaran aiheuttamista vahingoista kuljettajalle, ajoneuvolle tai muulle tavaralle, jotka voidaan katsoa johtuvan Asiakkaan antamista puutteellisista tiedoista, pakkauksesta tai huonoista lastaamisen- tai purkamisen olosuhteista.

Palveluntuottaja luovuttaa tavaran sopimuksen mukaisesti vastaanottajalle. Vastaanottajalta vaadittava kuittaus on sovittava erikseen Asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken.
Mikäli tavaraa ei voida toimittaa perille määränpäähän palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä, on palveluntarjoajalla oikeus varastoida tavara siihen saakka, kunnes tavarantoimitus tulee mahdolliseksi tai vaihtoehtoisesti palauttaa tavara lähettäjälle. Mikäli tavaran toimituksen viive tai estyminen johtuu Asiakkaan toimittamista puutteellisista tiedoista, on palveluntarjoajalla oikeus veloittaa Asiakkaalta toimituksen estymisestä aiheutuneet kohtuulliset kulut.

8. Kuluttaja-asiakkaan peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa veloituksetta palvelu milloin vain, mutta kuitenkin viimeistään 12 tuntia ennen palvelun alkamista. Peruuttamattomasta kuljetusajasta tai alle 12 tuntia perutusta ajasta veloitamme minimikuljetushinnan, joka on 98 euroa. Peruutus tapahtuu soittamalla tai lähettämällä viestiä numeroon 040 627 0617.

9. Asiakasrekisteri

Asiakkaiden nimi- ja yhteystiedot tallennetaan PieniSuuriKuljetuksen ylläpitämään asiakasrekisteriin. Rekisterin tietoja käytetään rekisteriselosteessa kerrotulla tavalla.

10. Ylivoimainen este

Palveluntarjoaja vapautuu sopimuksen mukaisten velvollisuuksien noudattamisesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta ylivoimainen este -tapauksissa, joita ovat mm. lakko, työsulku, muu työtaistelutoimenpide, onnettomuudet, viranomaisten toimenpiteet ja muut olosuhteet, joita palveluntarjoaja ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia se ei ole voinut estää.

11. Voimassaolo

Toimitusehdot ovat voimassa 20.5.2024 alkaen toistaiseksi. Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtoja esimerkiksi lakimuutosten vuoksi.

12. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on oikeus myös nostaa kanne kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa tai saattaa asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

13. Maksuehdot

Maksu tapahtuu joko kortilla, käteisellä tai mobilepayllä. nouto- tai toimitusosoitteessa. Yrityksille maksutapana on myös lasku.
Työn ollessa tuntihintaperusteinen on minimilaskutus aika 1h, jonka jälkeen laskutamme jokaisen alkavan 30min kerrallaan.